2019 TAA第29屆國際HI-END音響大展工讀生錄取名單 2019-07-03

2019 TAA Hi-End音響大展 裝潢廠商公開招標 2019-07-01

2019 TAA第29屆HI-END音響大展數位宣傳企劃案招標公告 2019-05-23

2019第29屆國際Hi-End音響大展,甄選隨票附贈CD招標案 【第二次招標】 2019-05-23

2019 TAA第29屆HI-END音響大展展場保全人員招標公告 2019-05-10

2019 TAA第29屆HI-END音響大展徵聘展場臨時工作人員  2019-05-10

2019 TAA第29屆HI-END音響大展,甄選隨票附贈CD招標案 2019-03-20

2019 TAA第29屆HI-END音響大展公關企畫案招標公告 2019-03-20

108年度經濟部國際貿易局第1次補助參加國際展覽經費 2019-01-10

TAA第28屆國際Hi-End音響大展工讀生錄取名單 2018-07-11